Vào cuối tuần, ở Berlin, với trẻ em

Niềm vui

mũ cho trò chơi và nghề nghiệp sẽ có trong tương lai? Thế giới của chúng ta sẽ như thế nào, chúng ta muốn sống như thế nào và mỗi cá nhân dashour có thể làm gì?
Trong kỳ nghỉ mùa thu, FEZ-Berlin mời gọi trẻ em đến ngạc nhiên, vui chơi, nghiên cứu và phát triển. Những phát minh hiện tượng từ khoa học, công nghệ và nghệ thuật có thể được khám phá một cách vui nhộn và khiến giới trẻ cũng như người già phải kinh ngạc.

[YOUR_PHONE]