Hoạt động trong thời Corona

Maske & Seife !

Luôn rửa tay thật sạch bằng xà phòng trước khi đắp mặt nạ. Khi bạn đã đeo mặt nạ, không chạm vào vải một lần nữa. Nếu mặt nạ bị ẩm do hơi thở của bạn, bạn nên đeo một cái mới và khô.